ĐẠO PHẬT CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO KHÔNG?

Đạo Phật có phải là tôn giáo không?

Nhiều người cho rằng Đạo Phật là một tôn giáo, giống như Thiên Chúa Giáo hay Đạo Hồi… Nhưng thực tế là Đạo Phật có những sinh hoạt về tôn giáo nhưng đạo Phật không phải là tôn giáo, vì đạo Phật không có một vị thượng đế tối cao hoá sinh muôn loài và có quyền ban thưởng, phạt ác.

ĐẠO PHẬT CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO KHÔNG?
  Nói về Lỗ Tấn
You cannot copy content of this page